FAMILY Merafina : 3 generácií talianskej históri

Antonio Merafina: Presidente GRUPPO CERIFLEX (CHAIRMAN)
Giuseppe Merafina: Amministratore delegato (CEO)
Antonio Merafina Junior: Direttore Generale (COO)

Foto intera azienda ceriflex

O spoloČNOSTI

Firma sa dnes rozprestiera na 12 000 metrov štvorcových, pričom jej denná produkcia vpriebehu svojho fungovania vzrástla z 50 na viac než 1 500 matracov za deň.
Vo svojej 50 ročnej histórii firma kombinuje svoje skúsenosti, nadšenie pre prácu avšetky výhody „remeselnej“ výroby sosvedomitým dôrazom na kvalitu, detail, konečnú úpravu, dokonalé prepojenie stechnológiou a „priemyselnými“ metódami. Vytvára tak produkt vysokej kvality, ktorý sa dokáže presadiť na hlavných medzinárodných trhoch.

ÚLOHA SPOLOČNOSTI

Človek prespí tretinu svojho života.
Preto spoločnosť neprehliada žiadne detaily voblasti dizajnu, vo výrobe alebo pri konečnej úprave svojich matracov. Všetky rozhodnutia, riešenia apoužité materiály odrážajú dôraz nakvalitu, ktorú môže garantovať len spoločnosť majúca záľubu v remeselnom majstrovstve.

NAŠE HODNOTY

Len srešpektom voči všetkým svojim dodávateľov, klientom azamestnancom môže spoločnosť položiť základy pre ďalší rozvoj azlepšenie, ponúkajúc to najlepšie zosvojich produktov. Na týchto základoch spoločnosť stavia vlastné hodnoty.

VÝSKUM A INOVÁCIE

Spoločnosť má oddelenie pre výskum avývoj, ktoré skúma ahľadá nové metódy amateriály. Okrem toho, že svojim výrobkom dáva to najlepšie znajnovších technológií, využíva všetky výhody bioproduktov, napríklad používa esenciálne oleje, zeleninové semená, Aloe Vera amateriály na báze sóje a stopercentného Natural Latexu.Všetko scieľom garantovať odpočinok vharmónii s prírodou.

Made

100% TALianskY pôvod

Spoločnosť garantuje kvalitný odpočinok stopercentne vyrobený vTaliansku. Svoje produkty každý deň navrhuje akaždý jeden matrac vyrába len vo svojich výrobných zariadeniach vTaliansku.
Technológia, zanietenie akreativita sú rozhodujúcimi faktormi, ktoré prispievajú k tomu, že matrace spoločnosti Ceriflex sú po celom svete uznávané ako hodnotné produkty vyrobené vTaliansku. Spoločnosť Ceriflex stelesňuje excelentnosť, svojim produktom dáva skutočnú hodnotu pre klientov – kvalitu.
Spoločnosť používa stopercentne talianske materiály, zamestnáva kvalifikovaných odborníkov aviac než päťdesiat pracovníkov, ktorí pracujú bok po boku azdieľajú nadšenie avedomosti.

TECHNOLógia

Osobitný dôraz spoločnosť kladie na rozvoj nových technológií, aby zabezpečila kvalitu produktov.
V spolupráci sodvetviami mechanizácie, ktoré spoločnosti poskytujú podporu pri inovácii, spoločnosť skúmala nový spôsob balenia matracov. Ten umožňuje doručovanie matracov zrolovaných vo vákuovom balení, čo garantuje minimálne priestorové požiadavky, ateda znižuje náklady na prepravu auskladnenie asúčasne znižuje dopad na životné prostredie.